Do  Przedszkola Integracyjnego  FASOLKI  mogą uczęszczać dzieci zdrowe oraz dzieci z orzeczeniami  z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego:

  • niepełnosprawność  ruchową  w  tym  afazja
  • niedosłuch
  • niedowidzenie
  • Autyzm  w tym Zespół Aspergera
  • upośledzenie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
  • niepełnosprawność sprzężona

Prosimy dzwonić : 733 700 245