Uniwersytet Śląski w Katowicach, Pedagogika w zakresie pracy socjalnej i opiekuńczo-wychowawczej,

Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej, Pedagogika Specjalna, Oligofrenopedagogika