Akademia Techniczno - Humanistyczna, 
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,
Uniwersytet Warszawski,  Instytut Nauk Społecznych,
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna