Koszty pobytu dziecka w placówce:

  • Opłata miesięczna - 500 zł
     
  • Rodzice dzieci z orzeczeniem nie wnoszą opłaty miesięcznej
     
  • Jednorazowe wpisowe w wysokości - 500 zł
     
  • Koszty wyżywienia (stawka dzienna) - 11 zł