"Do najmłodszych trzeba mówić, słuchać ich, przytulać je i nosić, głaskać po główce, kroczyć palcami po pleckach. Przez takie działania mówimy dzieciom: skoro cię dotykam, kocham cię i akceptuję takim, jakim jesteś.

(M. Bogdanowicz)

Przekroczenie przez dziecko progu przedszkola jest  trudnym przeżyciem, dlatego konieczne jest wspieranie go przez rodzinę i nauczycieli. W naszym przedszkolu zwracamy szczególną uwagę na proces adaptacyjny małych dzieci do nowego miejsca jakim jest przedszkole, które postrzegane jest szczególnie przez rodziców, jako miejsce edukacyjne, stymulujące możliwości rozwojowe dziecka, zapewniające właściwe przygotowanie do podjęcia dalszych działań edukacyjnych i społecznych.

Przed  regularnym uczęszczaniem dziecka do przedszkola prosimy rodziców o:

  • wyrażanie się miło o przebywaniu dziecka w  przedszkolu,
  • przychodzenie z dzieckiem do przedszkola, jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego
  • "zwiedzanie” wraz z wychowawcą całego przedszkola; sale, ubikacje, kąciki zabaw, zapoznanie się z dziećmi
  • w miarę możliwości dziecka, pozostawienie dziecka w przedszkolu na kilka lub kilkanaście minut

W  adaptacji pomagają nam:

  • wspaniałe warunki w przedszkolu, przystosowane do potrzeb dzieci (wyposażenie, zabawki, pomoce),
  • miła atmosfera,      
  • ciepły i życzliwy stosunek do dzieci i ich rodziców, poczucie bezpieczeństwa ze strony nauczycieli, którzy  przyjmują rolę terapeutów
  • czas, aby dziecko przystosowało się do sposobu funkcjonowania placówki.

Dzieci zapisane do naszego przedszkola mogą korzystać z okresu adaptacyjnego do 2 godzin dziennie (od 9.00 do 11.00) cały tydzień poprzedzający dzień zapisu.